അവസരങ്ങൾ


Channel's geo and language: India, English
Category: CareerChannel's geo and language
India, English
Category
Career
Statistics
Posts filter


*Study materials*
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
https://bit.ly/3wqMOts

*Lss,Uss* മാതൃക ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ, വിവിധ അദ്ധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ പഠന സഹായികൾ തുടങ്ങിയവക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക
https://bit.ly/3wqMOts


Photo from Rafeeq Ali


*കേന്ദ്ര സേനകളിൽ 253 ഒഴിവുകൾ*
http://bit.ly/3vzU2Mv

📘ബിരുദം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

📘ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും


📘 അപേക്ഷ മെയ് 10 വരേ

📘അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇

http://bit.ly/3vzU2Mv

http://bit.ly/3vzU2Mv

📘 മെയ് 10 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം🎯 നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കേണ്ട 👍

കൂടുതൽ തൊഴിലവസര വാർത്തകൾക്ക് ചാനലിൽ join ചെയ്യുക
https://t.me/awasarangal
https://t.me/awasarangal


*ആവശ്യമുണ്ട്* 📣📣
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ _Dezone _campus_ മങ്കടയിലേക്ക് വിവിധ തസ്തിക കളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

🖊️ Teaching staff
സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ് , commerce, എന്നീ വിഷയങ്ങൾ📖📚 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്
(പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Freshers നെയും പരിഗണിക്കും

🖊️ Administration staff (any degree and computer basics)

🖊️COUNSELLOR -(Qualification-Plus 2 with good communication skill)

വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന

താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.📞...
📱8590585500
📧dezonepmna@gmail.com


Forward from: Rafee
സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഒഴിവ
https://bit.ly/39boILa

📘 242 ഒഴിവുകൾ

📘 അവസാന തിയ്യതി May 11

📖 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും link ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://bit.ly/39boILa
https://bit.ly/39boILa

📖 നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് share ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ

🎁 കൂടുതൽ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനായി ചാനലിൽ join ചെയ്യൂ
ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കൂ
https://t.me/awasarangal
https://t.me/awasarangal


⚡️⚡️SSLC ഉള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി
http://bit.ly/3xR05NU

📚മിനിമം SSLC യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

📚മാസ ശമ്പളം 19000 രുപ മുതൽ 43600 വരെ


📚അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല

📚അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇

http://bit.ly/3xR05NU

http://bit.ly/3xR05NU

📚മെയ് 18 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം🔖നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കേണ്ട 👍

കൂടുതൽ തൊഴിലവസര വാർത്തകൾക്ക് ചാനലിൽ join ചെയ്യുക
https://t.me/awasarangal
https://t.me/awasarangal

6 last posts shown.