✍📚💐 ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕ್ವಿಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 💐📚✍


Groups's geo and language: India, English
Category: Education


__ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯೇ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಗುರಿ!
📖📒📕🖊🖊✨
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
📚KAS/SDA/FDA/PC/PSI USEFUL MOST IMPORTANT NOTE'S, CURRENT AFFAIRS & JOB UPDATES📚
Group Start Date: 25th Sep 2020🎉


Groups's geo and language
India, English
Category
Education

88 918

-4 today
-174 for week
-1 283 for month
participants

2 WAU

1 DAU
3 MAU
active participants

286

2019 in the daytime
880 at night
online participants
67.6%
men
32.4%
women
67.6%
32.4%
participants gender

19 603 total

106 yesterday
573 for week
1668 for month
messages

3 years 2 months

25.09.2020
group created
14.04.2022
added to TGStat
group's age