🕉🌺 ఆధ్యాత్మికం🌺🕉 @aadyaatmikam360°


Groups's geo and language: India, Telugu
Category: Esoterics


🌷భక్తి, జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు, హిందూ దర్మం, వీడియోలు,వాయిస్ మెసేజ్స్ post చేయవచ్చు. వివాదాస్పద విషయాలు, links, చాటింగ్,ఈ గ్రూప్ లో నిషేధం. భక్తి పేరు మీద ఫండ్స్ అడగవద్దు.8pm To 9pm భక్తి ప్రహేళిక ఉంటుంది ఆ సమయంలో మాత్రం ఎవరూ పోస్టులు పెట్టకూడదు.🌷


Groups's geo and language
India, Telugu
Category
Esoterics