Samskrita Bharati


Гео и язык канала: Индия, Хинди
Категория: Лингвистика


'संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वेषाम्' एतदर्थं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्।
https://samskritabharati.in

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Индия, Хинди
Категория
Лингвистика
Статистика
Фильтр публикаций


गोभिः साकम् एकं दिनम्।

https://youtu.be/wDodGlDpzZU?feature=shared

.
.

#samskrit4all
#Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्
रामायणओलम्पियाड् २०२४
संस्कृतभाषायां रामायणओलम्पियाड् इत्येका राष्ट्रस्तरीया परीक्षा अन्तर्जालमाध्यमेन भविष्यति।🙏

https://www.ramayanaolympiad.com/

.
.

#samskrit4all
#संस्कृत #Knowledge #Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्
बंगलोरे अक्षर-कार्यालये संस्कृतभारत्या: ४०न्यासानां संगोष्ठी सम्पन्ना। अर्थव्यवहारा: सुष्ठु भवेयु: एतदर्थम् एषा संगोष्ठी महत्त्वपूर्णा अस्ति।

.
.

#samskrit4all
#संस्कृत #Knowledge #Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्


Follow the Samskrita Bharati channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBB7MtBVJlBMZFUD22Z


संस्कृतलघुचलचित्रम्

https://youtu.be/qWA85OkYsqY?si=wPGfoAgahBMXtcwP


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


संस्कृत भारती - उत्तरक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गस्य वार्ता।
.
.
.

#samskrit4all
#संस्कृत #Knowledge #Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


प्रधानमंत्रिण: नरेन्द्रमोदीवर्यस्य शपथग्रहणकार्यक्रमके संस्कृतभारत्या: अ.भा.सङ्घटनमन्त्री दिनेश कामतमहोदय:।

.


#samskrit4all #PMO
#संस्कृत #Knowledge #Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
सातारा-कार्यकर्तार: निर्वाचितस्य सांसद: उदयनराजे भोसलेमहोदयस्य अभिनन्दनं कृत्वा संस्कृतेन शपथं स्वीकर्तुं प्रार्थितवन्त:।

.
.
.
.


#samskrit4all #samskritweek23
#संस्कृत #Knowledge #Sanskrit4Youth #ज्ञानभाषा #संस्कृतवार्ताः #वार्तावली #Sayyestosanskrit #भाषाप्रवेशः #जयतु_संस्कृतम्_जयतु_भारतम्Показано 20 последних публикаций.