ഫുട്ബോൾ ലോകം™ | FIFA WORLDCUP QATAR 2022


Groups's geo and language: India, Tamil
Category: Sport


ദൈവം ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുന്ന ഗോളമാണ് ഭൂമി ⚽️
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം ആണ് കാല്പന്തുകളി,കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ഈ വിസ്മയ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരാധകർക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ ഒരു അവസരം 🙌

@Fl_Links | @Football_Lokam

Website : www.FootballLokam.com


Groups's geo and language
India, Tamil
Category
Sport
Statistics