🛳LakShip🚁™


Гео и язык канала: Индия, Английский
Категория: Транспорт


ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ҒᴏƦ ʟᴀᴋรʜᴀᴅᴡᴇᴇᴘ รʜɪᴘ/ᴠᴇรรᴇʟ/ᴄᴀƦɢᴏ รʜɪᴘ/ʜᴇʟɪᴄᴏᴘᴛᴇƦ ᴘƦᴏɢƦᴀᴍᴍᴇร ᴏƦ ɪᴛร Ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴍᴇรรᴀɢᴇร & รᴏᴍᴇ ᴅᴇᴘᴀƦᴛᴍᴇɴᴛᴀʟ ɪɴҒᴏƦᴍᴀᴛɪᴏɴร.

'ᴛʜɪร ɪร ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴏҒҒɪᴄɪᴀʟ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴏҒ ᴀɴʏ ᴜᴛʟᴀ ᴅᴇᴘᴀƦᴛᴍᴇɴᴛ'

ᴛʜᴀɴᴋร🇱‌🇦‌🇰‌🇵‌🇴‌🇷‌🇹‌

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Индия, Английский
Категория
Транспорт
Статистика
Фильтр публикаций


Alliance Air ETA Agatti at 0950hrs


MV LACCDIVES STBD ALONG SIDE AMN E/JETTY AT 0900 HRS
*MV KAVARATTI BOARDING TIME FIXED AT KALPENI TODAY FOR PAX 1215 HRS TO 1245 HRS, FOR TOURIST 1245 HRS TO 1300 HRS.*


Ship Kavaratti deptd from Androth 0835 ETA Kalpeni 1230 hrs.


🚁🚁🚁
25/05/2024

KVT. AGT. KVT
0930 hrs
( Return after flight )


MV. LACCADIVES

DISCHARGING WORK COMPLETED AGT 2220 HRS.

450 FILLED HSD BRLS DISCHARGED.

DEPARTED FROM AGATTI AT 2255 HRS.
ETA AMINI 25/0400 HRS.

*PCT AGT*


Mv.Lagoons deptd from Kavaratti 2140 hrs ETA Kochin FWB 25th 1145 hrs & Berth Q-7


മോശം കാലാവസ്ഥയും കവരത്തിക്കപ്പൽ ആന്ത്രോത്തിൽ എത്താൻ വൈകിയതും കാരണം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാൻ മാത്രമെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനാൽ ആന്ത്രോത്തിൽ കവരത്തിക്കപ്പലിൻ്റെ ബോർഡിംഗ് സമയം 25.05.2024 ന് രാവിലെ 6.30 മണി മുതൽ 7 15 മണി വരെയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പിഎ ആന്ത്രോത്ത്.


Mv.Kavaratti Revised boarding time at androth on 25.05.2024 at 0630 hrs to 0715 hrs.


Revised Boarding time of Ships sailing from Kochi tommorrow on 25.05.2024 is as follows

1. MV Corals 0800hrs to 1000hrs

2. MV Arabian sea 1300hrs to 1430hrs

3. MV Lagoons boarding will be intimated separately


🚁🚁🚁
The chopper schedules from Kochi on 25/05/2024 is as follows 👇.

Schedule 1 for VT ENW
COK - KVT
ETD: 0800,Hrs

Schedule 2 for VT ELL👇
COK - COK (AIR TEST)
ETD 0930,Hrs

Above sorties are depending upon subject to weather 👆


Mv KAVARATTI disembarketion completed androth at 1848hrs


Ship MV.Kavaratti delay at Androth due to Bad weather hence the boarding time at Kalpeni will be communicated later.

PA, Kalpeni.


MV KAVARATTI ANDROTH BOARDING TOMORROW MORNING

PCT ANDROTH


MV. LACCADIVES ALONG SIDE JETTY AT 1800 HRS.


MV. LACCADIVES REVISED ETA AGT 1715 HRS.


PVT BOAT *AHAL FISHERIES-11*
----------------------------------------------
(KILTAN-ANDROTH-KOCHI)
DEPARTED FROM KILTAN TO KOCHI VIA ANDRITH @1450HRS.ETA ANDROTH TONIGHT @0000HRS.
COB-05.


*PCT KILTAN*
*24.05.2024*
*1450HRS*


Lagoons along side (STBD) Kavaratti jetty at 1425 hrs.


Vessel departed Minicoy at 1354 hrs & ETA Kochi FWB at 25/0630 hrs.

BRGDS
Master
M.V ARABIAN SEA

Показано 20 последних публикаций.