Supply LADHUKA


Гео и язык канала: Индия, Хинди
Категория: ПриродаГео и язык канала
Индия, Хинди
Категория
Природа
Статистика
Фильтр публикаций


ਕੱਲ ਸਵੇਰ 9:30 ਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਕ ਘੁਬਾਇਆ,ਅਚਾ ਡਿਕੀ ਫੀਡਰ ਚਲੇਗਾ ਜੀ।


ਅੱਜ ਰਾਤ 11:30 ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 09:30 ਵਜ਼ੇ ਤਕ ਆਹਲ ਬੋਦਲਾਂ, ਤਰੋਬੜੀ ਫੀਡਰ ਚਲੇਗਾ ਜੀ।


ਵੀਰ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਬਹਿਕ ਖਾਸ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇ ਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਢਾਣੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇ ਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਜਮਾਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇ ਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਬਾ ਵੱਟੂ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 09.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਬਾ ਵੱਟੂ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 09.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 07.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਕ ਖਾਸ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 08.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 06.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਲ ਕੇ ਤੇ ਢਾਣੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ


ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਫੀਡਰ ਚਾਲੂ ਹੈ


ਗੁਦੱੜ ਭੈਣੀ ਫੀਡਰ ਚਾਲੂ ਹੈ


ਘੁਬਾਇਆ, ਘੁਰਕਾ ਫੀਡਰ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਹਨ


ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਫੀਡਰ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਜੇਈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ


ਚੱਕ ਖੀਵਾ, ਘੁਰਕਾ ਚੱਲ ਗਏ ਹਣ


ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਦੜ ਭੈਣੀ ਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 09.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਰੋਬੜੀ ਤੇ ਆਹਲ ਬੋਦਲਾਂ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 09.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 07.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਚਾਡਿੱਕੀ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 08.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 06.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕ ਖੀਵਾ ਗੁਦੜ ਭੈਣੀ ਤੇ ਘੁਰਕਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਜਮਾਲ ਕੇ ਤੇ ਢਾਣੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ


ਵੀਰ ਜੀ ਬਹਿਕ ਖਾਸ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ

ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ


ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ, ਭੰਬਾ ਵੱਟੂ ਫੀਡਰ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜੀ।


ਜਮਾਲ ਕੇ, ਢਾਣੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਫੀਡਰ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜੀ।

Показано 20 последних публикаций.