Telegram-kanallar reytingi

#1

2 980 815

obunachilar

496k

1 post qamrovi

21.6

iqtibos indeksi
#2

2 663 924

obunachilar

439.5k

1 post qamrovi

498.1

iqtibos indeksi
#3

1 395 683

obunachilar

1m

1 post qamrovi

13.0

iqtibos indeksi
#5

1 045 544

obunachilar

57k

1 post qamrovi

78.1

iqtibos indeksi
#6

849 530

obunachilar

3.9k

1 post qamrovi

2.0

iqtibos indeksi
#7

788 513

obunachilar

1.5k

1 post qamrovi

7.8

iqtibos indeksi
#8

775 259

obunachilar

105.2k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#9

761 022

obunachilar

216

1 post qamrovi

7.4

iqtibos indeksi
#10

598 929

obunachilar

663

1 post qamrovi

29.2

iqtibos indeksi
#11

559 448

obunachilar

24.3k

1 post qamrovi

104.7

iqtibos indeksi
#12

552 749

obunachilar

7.4k

1 post qamrovi

141.0

iqtibos indeksi
#13

539 058

obunachilar

179.3k

1 post qamrovi

8.0

iqtibos indeksi
#14

529 253

obunachilar

755

1 post qamrovi

4.0

iqtibos indeksi
#15

525 640

obunachilar

1.7k

1 post qamrovi

0.4

iqtibos indeksi
#16

500 473

obunachilar

23.2k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#17

471 609

obunachilar

153.9k

1 post qamrovi

92.6

iqtibos indeksi
#18

445 301

obunachilar

114.8k

1 post qamrovi

1.3

iqtibos indeksi
#19

443 777

obunachilar

6.8k

1 post qamrovi

13.5

iqtibos indeksi
#20

440 978

obunachilar

144.5k

1 post qamrovi

5.0

iqtibos indeksi
#21

430 988

obunachilar

13.3k

1 post qamrovi

230.5

iqtibos indeksi
#22

430 238

obunachilar

14.9k

1 post qamrovi

3.4

iqtibos indeksi
#23

428 297

obunachilar

111.7k

1 post qamrovi

20.0

iqtibos indeksi
#24

427 503

obunachilar

4.5k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#25

419 707

obunachilar

167.9k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#26

402 900

obunachilar

140.9k

1 post qamrovi

14.6

iqtibos indeksi
#27

399 687

obunachilar

133.3k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#28

380 666

obunachilar

41.9k

1 post qamrovi

0.2

iqtibos indeksi
#29

379 553

obunachilar

11.6k

1 post qamrovi

256.8

iqtibos indeksi
#30

376 186

obunachilar

9k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#31

368 296

obunachilar

112.8k

1 post qamrovi

1.5

iqtibos indeksi
#32

364 373

obunachilar

71.2k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#33
#34

362 096

obunachilar

16k

1 post qamrovi

31.2

iqtibos indeksi
#35

361 535

obunachilar

5k

1 post qamrovi

8.4

iqtibos indeksi
#36

358 481

obunachilar

4k

1 post qamrovi

67.2

iqtibos indeksi
#37

357 224

obunachilar

117k

1 post qamrovi

1.2

iqtibos indeksi
#38

338 985

obunachilar

43.2k

1 post qamrovi

113.5

iqtibos indeksi
#39

316 070

obunachilar

53.7k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#40

316 031

obunachilar

115

1 post qamrovi

17.1

iqtibos indeksi
#41

314 326

obunachilar

7.7k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#42

308 351

obunachilar

9.2k

1 post qamrovi

260.1

iqtibos indeksi
#43

303 568

obunachilar

8.1k

1 post qamrovi

438.5

iqtibos indeksi
#44

303 268

obunachilar

31.7k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#45

301 525

obunachilar

41.7k

1 post qamrovi

0.7

iqtibos indeksi
#46

293 385

obunachilar

30.1k

1 post qamrovi

0.4

iqtibos indeksi
#47

292 781

obunachilar

7.2k

1 post qamrovi

138.2

iqtibos indeksi
#48

291 319

obunachilar

9.1k

1 post qamrovi

191.3

iqtibos indeksi
#49

288 995

obunachilar

7.3k

1 post qamrovi

314.1

iqtibos indeksi
#50

281 363

obunachilar

98.2k

1 post qamrovi

5.2

iqtibos indeksi
#51

276 700

obunachilar

23.6k

1 post qamrovi

289.7

iqtibos indeksi
#52

272 537

obunachilar

12

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#53
#54

265 146

obunachilar

141.5k

1 post qamrovi

21.9

iqtibos indeksi
#55

264 263

obunachilar

9.1k

1 post qamrovi

65.8

iqtibos indeksi
#56

260 083

obunachilar

168k

1 post qamrovi

188.9

iqtibos indeksi
#57

258 970

obunachilar

18.7k

1 post qamrovi

1.5

iqtibos indeksi
#58

258 362

obunachilar

33.6k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#59

255 187

obunachilar

7k

1 post qamrovi

263.5

iqtibos indeksi
#60

254 696

obunachilar

12.2k

1 post qamrovi

242.2

iqtibos indeksi
#61

252 333

obunachilar

91.7k

1 post qamrovi

26.3

iqtibos indeksi
#62

250 764

obunachilar

17.7k

1 post qamrovi

120.5

iqtibos indeksi
#63

250 064

obunachilar

165.5k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#64

248 185

obunachilar

15k

1 post qamrovi

0.7

iqtibos indeksi
#65

246 236

obunachilar

3.4k

1 post qamrovi

9.5

iqtibos indeksi
#66

245 986

obunachilar

19.6k

1 post qamrovi

133.7

iqtibos indeksi
#67

245 814

obunachilar

8.6k

1 post qamrovi

313.7

iqtibos indeksi
#68

245 235

obunachilar

60.9k

1 post qamrovi

4.5

iqtibos indeksi
#69

243 412

obunachilar

12.7k

1 post qamrovi

35.0

iqtibos indeksi
#70

240 152

obunachilar

135

1 post qamrovi

4.2

iqtibos indeksi
#71

239 611

obunachilar

33.9k

1 post qamrovi

4.5

iqtibos indeksi
#72

238 800

obunachilar

22.8k

1 post qamrovi

14.7

iqtibos indeksi
#73

238 625

obunachilar

34.4k

1 post qamrovi

6.9

iqtibos indeksi
#74

234 792

obunachilar

142.1k

1 post qamrovi

15.5

iqtibos indeksi
#75

233 734

obunachilar

2.9k

1 post qamrovi

13.4

iqtibos indeksi
#76

231 255

obunachilar

48.9k

1 post qamrovi

67.4

iqtibos indeksi
#77

226 773

obunachilar

45.5k

1 post qamrovi

23.5

iqtibos indeksi
#78

226 661

obunachilar

43.3k

1 post qamrovi

0.7

iqtibos indeksi
#79

224 435

obunachilar

14.9k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#80

222 589

obunachilar

2.5k

1 post qamrovi

19.8

iqtibos indeksi
#81

215 591

obunachilar

6.1k

1 post qamrovi

288.5

iqtibos indeksi
#82

215 167

obunachilar

11.4k

1 post qamrovi

59.6

iqtibos indeksi
#83

214 635

obunachilar

380.4k

1 post qamrovi

135.0

iqtibos indeksi
#84

212 225

obunachilar

3.9k

1 post qamrovi

2.2

iqtibos indeksi
#85

211 905

obunachilar

18.3k

1 post qamrovi

99.9

iqtibos indeksi
#86

210 994

obunachilar

19

1 post qamrovi

0.9

iqtibos indeksi
#87

208 497

obunachilar

98.7k

1 post qamrovi

6.3

iqtibos indeksi
#88

206 598

obunachilar

36.1k

1 post qamrovi

102.8

iqtibos indeksi
#89

204 084

obunachilar

22.5k

1 post qamrovi

21.2

iqtibos indeksi
#90

203 500

obunachilar

9.7k

1 post qamrovi

5.7

iqtibos indeksi
#91

202 773

obunachilar

6.9k

1 post qamrovi

219.7

iqtibos indeksi
#92

200 294

obunachilar

10.2k

1 post qamrovi

66.4

iqtibos indeksi
#93

199 939

obunachilar

56.7k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#94

196 546

obunachilar

11.7k

1 post qamrovi

20.4

iqtibos indeksi
#95

196 164

obunachilar

3k

1 post qamrovi

9.7

iqtibos indeksi
#96

195 596

obunachilar

93.8k

1 post qamrovi

14.7

iqtibos indeksi
#97

195 487

obunachilar

32.7k

1 post qamrovi

9.7

iqtibos indeksi
#98

195 256

obunachilar

3.6k

1 post qamrovi

123.8

iqtibos indeksi
#99

194 982

obunachilar

32.7k

1 post qamrovi

65.2

iqtibos indeksi
#100

192 468

obunachilar

26.4k

1 post qamrovi

2.6

iqtibos indeksi